ตัวอย่างบทที่ 1 ของโครงงานวิทยาศาสตร์

Posted: กันยายน 12, 2010 in Uncategorized

บทที่1

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

             วิวัฒนาการของการผลิตกระดาษ และความต้องการใช้กระดาษในปัจจุบัน ทำให้เราใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้น นอกจากทำกระดาษสมุดและหนังสือธรรมดาแล้ว เรายังทำกระดาษแข็ง ทำประตู ฝากั้นห้อง ท่อระบายน้ำ หรือแม้กระทั่งกางเกงชั้นในชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องซัก   ในปี 2546 มีการใช้กระดาษ 2.651 ล้านตัน แบ่งเป็นกระดาษคราฟท์ซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งมีการใช้มากที่สุด 1.509 ล้านตัน กระดาษพิมพ์เขียน 626,000 ตัน กระดาษแข็ง 209,000 ตัน กระดาษหนังสือพิมพ์ 255,000 ตัน และกระดาษอนามัย 52,000 ตัน ในปี2547  คนไทยใช้กระดาษโดยเฉลี่ยแล้วมากถึงคนละ 32 กิโลกรัมต่อปี  ในปี2551  ใช้กระดาษเฉลี่ย 40 ตันต่อปี  ในปี 2552 ใช้กระดาษเฉลี่ย 40 ตันต่อปี  จากสถิติกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)

  กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย  
 
กำลังการผลิตต่อปี (ตัน) 2547 2548 2549 2550 2551 2552  
เยื่อใยสั้น 500,000 500,000 540,825 580,370 620,486 620,486  
กระดาษพิมพ์เขียน(ม้วนใหญ่) 599,262 606,262 556,575 558,569 552,858 552,858  
               
ปริมาณการผลิต(ตันต่อปี) 2547 2548 2549 2550 2551 2552  
เยื่อใยสั้น 478,311 513,735 564,882 570,063 515,066 468,820  
กระดาษพิมพ์เขียน 510,748 522,336 526,025 520,648 500,775 458,387  

     (ที่มาhttp://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0474122010-05-04TD104L02006.PDF)
จากข้อมูลพบว่า ในอนาคตเราอาจมีผลิตผลอื่นๆ ที่ทำด้วยกระดาษเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่ง ในการผลิตกระดาษจากเยื่อบริสุทธิ์ 1 ตัน ต้องใช้ต้นยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี 17 ต้น ใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร น้ำมัน 300 ลิตร กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และมีการปล่อยมลพิษ (เช่น คลอรีน ในการฟอกขาว) ออกมาจำนวนมาก โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และเกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม” การใช้กระดาษแต่ละครั้งจึงเป็นการบั่นทอนทรัพยากรทีละน้อย(ที่มาของ PAPER RANGER)

              เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากการศึกษาสมบัติของหญ้าขน พบว่า เส้นใยในหญ้าขนมีลักษณะเป็นเส้นใยที่แข็งแรงและเหนียว ทนต่อแรงดึงได้  เยื่อมีความละเอียดและเรียบ มีช่องว่างระหว่างเส้นใยน้อย  มีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดี  มีคุณสมบัติเป็นกลางไม่มีใครนำมาใชัประโยชน์ใด ๆ น่าจะนำมาผลิตเป็นกระดาษทดแทนไม้ที่กำลังลดลงเรื่อย  ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการอนุรักษ์ และ สงวนป่าไม้เอาไว้ได้อีกทางหนึ่ง  ทั้งยังเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าในทางสังคม

             นอกจากนี้กระดาษจากหญ้าขนที่ประดิษฐ์ขึ้นมายังสามารถใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่อง การใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตกระดาษ และเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีความต้องการกระดาษเพื่องานประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น  และจากขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการเกษตรเนื่องจากหญ้าขนเป็นพืชที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีอยู่มากมายทุกภาคของไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s